Konec testování na přítomnost nemoci covid-19

Epidemická opatření platná od soboty 19. 2. 2022:

  • Žáci a zaměstnanci školy se již NETESTUJÍ,
  • Rodiče NEJSOU POVINNI škole hlásit výsledky pozitivních testů,
  • Škola již neposkytuje KHS rizikové kontakty,
  • Mimořádné opatření zakrytí dýchacích cest: Roušky (do 15 let), respirátory (nad 15 let) stále platí ve společných prostorách a mimo výuku.