PROJEKTY VE ŠKOLE

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL, REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY ( „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“)
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.
 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU, REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Publicita – leták DIGITALIZUJEME 1

Publicita – leták DIGITALIZUJEME 2

Publicita – leták DIGITALIZUJEME 3

Publicita – leták DIGITALIZUJEME 4

 

Projekt: OP JAK s názvem Šablony I – Zlepšení kvality výuky v ZŠ Hořice Komenského,

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001780

Projekt zahájen 1. 10. 2023

Publicita – plakát ZŠ Hořice Komenského OP JAK s názvem Šablony I

 

Ukončené projekty :

Projekt Šablony III.“ Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského“

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20­_ 080/0017507 je financován z prostředků EU-OPVVV. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt zahájen 1. 10. 2020   fyzické ukončení projektu je 30. 9. 2022

 

Projekt „Strzegomsko-Hořická setkání“    CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000734

Projekt zahájen 10. 4. 2017  pravděpodobnost ukončení projektu je 9. 3. 2018
 
„Navázání spolupráce hořické a strzegomské základní školy formou společných kulturních, rekreačních, sportovních a vzdělávacích aktivit.“

 

Projekt „ Individualizace a inovace výuky v ZŠ Hořice“ CZ.1.07/1.4.00/21.0533 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt zahájen 1.9.2010 ukončen 28.2.2013

 

Projekt „ Meteorologie jako cesta k přírodním vědám“ CZ.1.07/1.1.20/01.0016 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt zahájen 1. 9. 2012 ukončen 30. 6. 2014

 

Projekt „Další vzdělávání pedagogů Základní školy Komenského v Hořicích“ CZ.1.07/1.3.43/02.0023 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt zahájen 1. 7. 2013 ukončen 31. 12. 2014

 

Projekt „ Učíme digitálně“ CZ.1.07/1.3.00/51.0026 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  – výzva 51

Projekt zahájen 1. 10. 2015 ukončen 31. 7. 2015

 

Projekt „Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice“ CZ.1.07/1.1.00/56.0761 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt zahájen 1. 7. 2015 ukončen 31. 12. 2015

 

Projekt „Manuální zručnost žáků“ CZ.1.07/1.1.00/57.0819 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt zahájen 1.9.2015 ukončen 31.12.2015

 

Projekt “ Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16 022/0001765 je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v kličových kompetencích.

Projekt zahájen 1.10.2016 

 

 Projekt na podporu čtenářské gramotnosti vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve školním roce 2019/2020.

 – naši prvňáčci se účastní projektu, odměnou jim bude knížka pro prvňáčka, kterou nelze v běžném knihkupectví minimálně tří roky koupit.

Spolupráce s paní Stanislavou Najmanovou funguje výborně.

 

 Od ledna 2018 je naše škola partnerem projektu „ Celorepubliková síť Laborky“ při Gymnáziu ve Slaném č. CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000540.

ProjektŠablony II.“ Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského“

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18­_ 063/0009535 je financován z prostředků EU-OPVVV. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Projekt zahájen 1. 10. 2018   fyzické ukončení projektu je 31. 12. 2020