O nás

Název školy Základní škola, Hořice, Komenského 338, okres Jičín
Adresa školy Komenského 338, 508 01 Hořice
Právní forma Příspěvková organizace
70892547
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2005
IZO ředitelství 600 091 135
IZO – základní škola 049 305 662
IZO školní družina 117 300 055
Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Michaela Kirchhofová – ředitelka školy

(od 1. 8. 2021)

Mgr. Petra Kunešová – zástupkyně ředitelky školy

Bc. Eva Kubištová – hospodářka a účetní školy

E-mail reditel@zshorice.eu
Telefon 493 623 640, 777 913 755
Adresa internetové stránky www.zshorice.cz
ID datové schránky 3jimkqt
Název zřizovatele Město Hořice

nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice

ID datové schránky: 247bzdz

Školská rada Funkční období: 12. 7. 2021 – 12. 7. 2024

Za zřizovatele:

Bc. Jana Bouzková

Ing. Hugo Trkal

Za školu:

Mgr. Zuzana Němcová

Mgr. Jana Fátorová

Za zákonné zástupce žáků:

Lucie Jungová

Zuzana Kolářová