SPECIFIKACE PROSTOR

 

Pohybová místnost se nachází v přízemí  I. stupně. Jedná se menší tělocvičnu určenou převážně pro žáky I. stupně. V odpoledních hodinách využívá tyto prostory ZUŠ Melodie pro zájmové kroužky. Součástí pohybové místnosti je nářaďovna se základním cvičebním vybavením (žebřiny, šplhací lano a tyč, basketbalové koše, žíněnky, švédská bedna, balanční pomůcky, míče a drobné cvičební pomůcky). K pohybové místnosti přiléhá odpovídající sociální zařízení a šatna.   

V pohybové místnosti jsou zrcadla a ozvučení.