Jméno  Funkce Telefon E-mail
Mgr. Michaela Kirchhofová ředitelka školy  777 913 755

 493 623 640

reditel@zshorice.eu
Mgr. Petra Kunešová zástupkyně ředitelky  777 913 931

493 620 043 

zastupce@zshorice.eu 
Bc. Eva Kubištová ekonomka, hospodářka 777 913 756

493 620 043

hospodarka@zshorice.eu 

 

  Kontakt na pověřence školy:

Mgr. Pavla Marková, MBA      

pmarkova@toppriority.cz