ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Umístění: 

ŠD je umístěna v budově Základní školy Hořice, Komenského 338 (dále ZŠ) v samostatných hernách. K odpoledním činnostem využívá prostory školního dvora a okolí školy. Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy.

Oddělení: 
  1. Oddělení (1. ročník) – A. Ježková
  2. Oddělení (2. ročník) – M. Sůvová
  3. Oddělení (3. ročník) – J. Krausová
Kontakty: 
Jméno Funkce Telefon Konzultační hodiny
Ježková Alena  vychovatelka 1. ročník 777 913 096 úterý 7,30 – 7,50 hodin
Krausová Jitka vychovatelka 3. ročník  775 967 492 středa 7,30 – 7,50 hodin
Sůvová Marcela vychovatelka 2. ročník 777 778 523 pátek 7,30 – 7,50 hodin
Provoz školní družiny: 

ŠD je otevřena denně od pondělí do pátku.

PO       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ÚT       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ST       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ČT       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

PÁ       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

 

Podrobní informace o školní družině viz  Vnitřní řád školní družiny