ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Umístění: 

ŠD je umístěna v budově Základní školy Hořice, Komenského 338 (dále ZŠ) v samostatných hernách. K odpoledním činnostem využívá prostory školního dvora a okolí školy. Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy.

Oddělení: 
  1. Oddělení (1. ročník) – J. Soustružníková
  2. Oddělení (2. ročník) – V. Suchomelová 
  3. Oddělení (3. a 4. ročník) – A. Ježková
  4. Oddělení (přípravná třída) – M. Sůvová
Kontakty: 
Jméno Funkce telefon Konzultační hodiny
Ježková Alena vychovatelka ve 3. a 4. třídě 777 913 096  
Soustružníková Jaroslava vychovatelka v 1. ročníku 777 955 555  
Suchomelová Veronika vychovatelka ve 3. a 4. třídě 775 967 492  
Sůvová Marcela vychovatelka v přípravné třídě 777 778 523  
Provoz školní družiny: 

ŠD je otevřena denně od pondělí do pátku.

PO       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ÚT       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ST       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

ČT       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

PÁ       6.30 – 7:30, 11.25 – 16.30 hod.

 

Podrobní informace o školní družině viz  Vnitřní řád školní družiny