Formuláře ke stažení

Soubor Velikost Vytvořeno
Školský zákon 561/2004 Sb. školní zralost 428.1 kB 14.1.2016
Žádost o uvolnění žáka  230.9 kB 5.2.2016
Žádost o vyšetření dítěte – vyplňují rodiče 216.6 kB 5.2.2016
Žádost o uvolnění žáka 78 kB 5.2.2016
Pracovní list 1. k projektu Meteorologie 313.5 kB 12.9.2016
Pracovní list 2. k projektu Meteorologie 301.5 kB 12.9.2016
Udělení souhlasu od zákonného zástupce 18.1 kB 23.8.2018
Školní družina – uvolnění 34.5 kB 29.8.2018
Zápis – Žádost o odklad ze základního vzdělávání 15.2 kB 18.3.2020
Čestné prohlášení k nástupu do škol od 25.5.2020 268.8 kB 14.5.2020
Přihláška do školní družiny 24.6 kB 31.8.2020
Žádost o uvolnění z Tv 71.4 kB 8.9.2020
Žádost o přestup žáka ZŠ 12.7 kB 5.1.2021
Zápis – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 21-22 15.1 kB 23.2.2021