UČITELÉ A VEDENÍ ŠKOLY

Vedení školy
Jméno Funkce Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Kirchhofová Michaela ředitelka 777 913 755

493 623 640

reditel@zshorice.eu  po telefonické domluvě
Mgr. Kunešová Petra  zástupkyně ředitele 777 913 931

493 620 043 

zastupce@zshorice.eu   po telefonické domluvě

Třídní učitelé

třída třídní učitel/ka telefon e-mail  konzultační hodiny
0.  Ing. Lucie Bartůňková 777 778 523 bartunkovalucie@zshorice.cz středa 7:00 – 7:30
1. A Mgr. Jana Hlavatá 777 955 555 hlavatajana@zshorice.cz čtvrtek 8:35 – 9:05
1. B Mgr. Radka Rejmontová 777 955 555 rejmontovaradka@zshorice.cz čtvrtek 9:30 – 10:00
2. Mgr. Lenka Černá 777 955 555 cernalenka@zshorice.cz úterý 11:35 – 12:05
3. Mgr. Jana Fátorová 777 913 933 fatorovajana@zshorice.cz čtvrtek 9:45 – 10:15
4. Mgr. Věra Formánková 777 913 933  formankovavera@zshorice.cz středa 11:35 – 12:05
5.  Mgr. Eliška Havrdová 777 913 933 havrdovaeliska@zshorice.cz středa 9:45 – 10:15
6. A Mgr. Iveta Tauchmanová 777 913 095 tauchmanovaiveta@zshorice.cz úterý 9:45 – 10:15
6. B Mgr. Ilona Doležalová 777 913 095 dolezalovailona@zshorice.cz pátek 7:00 – 7:30
7. A Mgr. Vladimír Lejsek  777 913 095 lejsekvladimir@zshorice.cz úterý 11:30 – 12:00
7. B Ing. Simona Kroisová 777 913 095 kroisovasimona@zshorice.cz úterý 9:45 – 10:15
8. A Mgr. Adéla Kalenská 777 913 095 adelakalenska@zshorice.cz pondělí 9:00 – 9:30
8. B Mgr. Pavlína Famfulíková 777 913 095 famfulikovapavlina@zshorice.cz úterý 10:50 – 11:20
9. A Mgr. Jiří Hofman  777 913 095 hofmanjiri@zshorice.cz pondělí 8:45 – 9:15
9. B Mgr. Jan Šulc 777 913 095 sulcjan@zshorice.cz pondělí 9:45 – 10:15

Netřídní učitelé

Jméno telefon e-mail  konzultační hodiny
Baňacká Marie, Mgr.  777 913 933 banackamarie@zshorice.cz pátek 7:20 – 7:50
Kotyk Jiří, Mgr.  777 913 095 jirikotyk@zshorice.cz po telefonické domluvě
Kupková Kateřina, Mgr. 777 913 095 katerinakupkova@zshorice.cz středa 10:40 – 11:10
Matoušová Marie, Mgr. 777 913 095 matousovamarie@zshorice.cz po telefonické domluvě
Novotná Lenka, Mgr. 777 913 095 novotnalenka@zshorice.cz úterý 9:45 – 10:15 
Pourová Jolana 777 913 095 pourovajolana@zshorice.cz pondělí 10:40 – 11:11
Strecková Šárka, Mgr. 777 913 095 streckovasarka@zshorice.cz středa 10:40 – 11:10
Sůva Tomáš, Mgr. 777 913 095 suvatomas@zshorice.cz středa 10:00 – 10:30

Výchovný poradce

Jméno telefon e-mail  konzultační hodiny
Doležalová Ilona, Mgr.  777 913 095 dolezalovailona@zshorice.cz pondělí 12:30 – 14:00, po telefonické domluvě 

 Metodička prevence

Jméno telefon e-mail  konzultační hodiny
Kirchhofová Michaela, Mgr.  777 913 755 reditel@zshorice.eu po telefonické domluvě 

Vychovatelky školní družiny 

Jméno Funkce telefon e-mail  konzultační hodiny
Ježková Alena vychovatelka ve 3. a 4. třídě 777 913 096 jezkovaalena@zshorice.cz  po telefonické domluvě
Soustružníková Jaroslava vychovatelka v 1. ročníku 777 955 555 /  po telefonické domluvě
Suchomelová Veronika vychovatelka ve 2. třídě 775 967 492 /  po telefonické domluvě
Sůvová Marcela vychovatelka v přípravné třídě 777 778 523 /  po telefonické domluvě

Asistenti pedagoga

Jméno Funkce telefon e-mail  konzultační hodiny
Jaroslava Soustružníková  Asistent pedagoga v 1. A 777 955 555 soustruznikovajaroslava@zshorice.cz  po telefonické domluvě
Alena Ježková Asistent pedagoga v 1. B 777 955 555, 777 913 096 jezkovaalena@zshorice.cz  po telefonické domluvě
Petra Jadrná Asistent pedagoga v 2. třídě 777 913 933 jadrnapetra@zshorice.cz  po telefonické domluvě
Michaela Pilařová Asistent pedagoga ve 5. třídě 777 913 933 pilarovamichaela@zshorice.cz  po telefonické domluvě
Jiří Kotyk Asistent pedagoga v 6. A 777 913 095 jirikotyk@zshorice.cz  po telefonické domluvě
Jana Soukupová Asistent pedagoga v 6. B 777 913 095 soukupovajana@zshorice.cz  po telefonické domluvě

ICT správci

Jméno Funkce telefon e-mail
Tomáš Křovina ICT správce / tomas@zshorice.cz
Karel Kukiku správce sociálních sítí / skolakukiku@zshorice.cz