UČITELÉ A VEDENÍ ŠKOLY

Vedení školy
Jméno Funkce Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Kirchhofová Michaela ředitelka 777 913 755

493 623 640

reditel@zshorice.eu  po telefonické domluvě
Mgr. Kunešová Petra  zástupkyně ředitele 777 913 931

493 620 043 

zastupce@zshorice.eu   po telefonické domluvě

Třídní učitelé

Jméno Třída Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Baňacká Marie 3. 777 913 933 banackamarie@zshorice.cz dle telefonické domluvy
Mgr. Černá Lenka 2. 777 913 933 cernalenka@zshorice.cz dle telefonické domluvy
Mgr. Doležalová Ilona 9. A 777 913 095 dolezalovailona@zshorice.cz  pondělí

7,00-7,45 hodin

Mgr. Famfulíková Pavlína 6. B 777 913 095 famfulikovapavlina@zshorice.cz  úterý

10,45-11,25 hodin

Mgr. Fátorová Jana 1.  777 913 933 fatorovajana@zshorice.cz dle telefonické domluvy
Mgr. Hlavatá Jana 4. B  777 913 933 hlavatajana@zshorice.cz dle telefonické domluvy
 Bc. Kalenská Adéla  6. A 777 913 095  adelakalenska@zshorice.cz úterý

10,40-11,25 hodin

Mgr. Krátká Vladimíra  5. 777 913 933  kratkavladimira@zshorice.cz dle telefonické domluvy
Mgr. Kupková Kateřina 8. A 777 913 095 katerinakupkova@zshorice.cz  pátek

10,40-11,25 hodin

Mgr. Matoušová Marie  4. A 777 913 933 matousovamarie@zshorice.cz dle telefonické domluvy
Mgr. Lejsek Vladimír 9. B 777913 095 lejsekvladimir@zshorice.cz čtvrtek

10,40-11,25 hodin

Mgr. Novotná Lenka 8. B 777 913 095 novotnalenka@zshorice.cz  středa

8,45-9,30 hodin

Mgr. Šulc Jan 7. B 777 913 095 sulcjan@zshorice.cz  pátek

10,40-11,25 hodin

Mgr. Tomková Jana 7. A 777 913 095 tomkovajana@zshorice.cz pondělí

11,35-12,20 hodin

 

Netřídní učitelé

Jméno

Valová Marcela

Telefon

777 913 095

E-mail

valovamarcela@zshorice.cz

Konzultační hodiny

dle telefonické domluvy

Křovina Tomáš 777 913 095  krovinatomas@zshorice.cz dle telefonické domluvy 
Ing. Kroisova Simona 777 913 095 kroisovasimona@zshorice.cz úterý

10,40-11,25 hodin

Mgr. Němcová Zuzana 777 913 095 nemcovazuzana@zshorice.cz středa

9,45 -10,30 hodin 

Mgr. Strecková Šárka 777 913 095  streckovasarka@zshorice.cz  úterý

8,45-9,30 hodin

 Mgr. Marková Alena 777 913 095 markovaalena@zshorice.cz dle telefonické domluvy
 Mgr. Formánková Věra 777 913 933   formankovavera@zshorice.cz dle telefonické domluvy
Mgr. Tauchmanová Iveta 777 913 095 tauchmanovaiveta@zshorice.cz  úterý

9,45-10,30 hodin

Výchovný poradce

Jméno Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Doležalová Ilona

II. stupeň

777 913 095 vychovnyporadce@zshorice.eu pondělí 10,40 – 11,25

dle tel. domluvy

Mgr. Matoušová Marie 

I. stupeň

777 913 933 matousovamarie@zshorice.cz pondělí

11:30 – 12:15

dle telefonické domluvy

 Metodička prevence

 Mgr. Kirchhofová Michaela                 777 913 755      reditel@zshorice.eu dle tel. domluvy

Vychovatelky školní družiny 

 
Jméno Funkce Telefon Konzultační hodiny
Ježková Alena  vychovatelka 1. ročník 777 913 096 úterý 7,30 – 7,50 hodin
Krausová Jitka vychovatelka 3. ročník 775 967 492 středa 7,30 – 7,50 hodin
Sůvová Marcela vychovatelka 2. ročník 777 778 523 pátek 7,30 – 7,50 hodin