UČITELÉ A VEDENÍ ŠKOLY

Vedení školy
Jméno Funkce Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Kirchhofová Michaela ředitelka 777 913 755

493 623 640

reditel@zshorice.eu  po telefonické domluvě
Mgr. Kunešová Petra  zástupkyně ředitele 777 913 931

493 620 043 

zastupce@zshorice.eu   po telefonické domluvě

Třídní učitelé

třída třídní učitel/ka telefon e-mail  konzultační hodiny – pracujeme na tom
0.  Mgr. Jana Hlavatá 777 778 523 hlavatajana@zshorice.cz  
1. Mgr. Lenka Černá 777 955 555 cernalenka@zshorice.cz  
2. Mgr. Jana Fátorová 777 913 933 fatorovajana@zshorice.cz  
3. Mgr. Věra Formánková 777 913 933  formankovavera@zshorice.cz  
4. Mgr. Marie Baňacká 777 913 933 banackamarie@zshorice.cz  
5. A Mgr. Marie Matoušová 777 913 933 matousovamarie@zshorice.cz  
5. B Mgr. Ilona Doležalová 777 913 095 dolezalovailona@zshorice.cz  
6. A Valová Marcela 777 913 095 valovamarcela@zshorice.cz  
6. B Ing. Simona Kroisová 777 913 095 kroisovasimona@zshorice.cz  
7. A Bc. Adéla Kalenská 777 913 095 adelakalenska@zshorice.cz  
7. B Mgr. Pavlína  Famfulíková 777 913 095 famfulikovapavlina@zshorice.cz  
8. A Mgr. Jana Tomková 777 913 095 tomkovajana@zshorice.cz  
8. B Mgr. Jan Šulc 777 913 095 sulcjan@zshorice.cz  
9. A Mgr. Kateřina Kupková 777 913 095 katerinakupkova@zshorice.cz  
9. B Mgr. Lenka Novotná 777 913 095 novotnalenka@zshorice.cz  

Netřídní učitelé

Jméno telefon e-mail  konzultační hodiny – pracujeme na tom
Iveta Tauchmanová 777 913 095 tauchmanovaiveta@zshorice.cz  
Jiří Hofman 777 913 095 hofmanjiri@zshorice.cz  
Jolana Pourová 777 913 095 pourovajolana@zshorice.cz  
Křovina Tomáš 777 913 095 krovinatomas@zshorice.cz  
Mgr. Strecková Šárka 777 913 095 streckovasarka@zshorice.cz  
Mgr. Tomáš Sůva 777 913 095 suvatomas@zshorice.cz  
Mgr. Vladimír Lejsek 777 913 095 lejsekvladimir@zshorice.cz  

Výchovný poradce

Jméno Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr. Ilona Dolaželová

I. a II. stupeň

777 913 095 vychovnyporadce@zshorice.eu dle tel. domluvy
       

 Metodička prevence

 Mgr. Kirchhofová Michaela                 777 913 755      reditel@zshorice.eu dle tel. domluvy

Vychovatelky školní družiny 

Jméno Funkce telefon e-mail  konzultační hodiny – pracujeme na tom
Marcela Sůvová  vychovatelka v přípravné třídě 777 778 523 /  
Ing. Lucie Bartůňková vychovatelka v 1. třídě 777 955 555 bartunkovalucie@zshorice.cz  
Alena Ježková vychovatelka ve 2. třídě 777 913 096 jezkovaalena@zshorice.cz  
Jitka Krausová vychovatelka ve 3. a 4. třídě 775 967 492 /  

Asistenti pedagoga

Jméno Funkce telefon e-mail  konzultační hodiny – pracujeme na tom
Ing. Lucie Bartůňková Asistent pedagoga v 1. třídě 777 955 555 bartunkovalucie@zshorice.cz  
Michaela Pilařová Asistent pedagoga ve 4. třídě 777 913 933    
Jana Soukupová Asistent pedagoga v 5. B 777 913 933 soukupovajana@zshorice.cz  
Alena Ježková Asistent pedagoga v 9. A 777 913 095 jezkovaalena@zshorice.cz  
Jiří Kotyk Asistent pedagoga v 9. A 777 913 095 jirikotyk@zshorice.cz