UČITELÉ A VEDENÍ ŠKOLY

 

Zaměstnanci školy ve školním roce 2020/2021

U učitelů je uveden čas  konzultačních hodin. Pro  omlouvání nepřítomnosti pište SMS.

 

Vedení školy

Jméno Funkce Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr.Kirchhofová Michaela ředitelka 777 913 755

493 623 640

reditel@zshorice.eu  po telefonické domluvě
Mgr. Kunešová Petra  zástupkyně ředitele 777 913 931

493 620 043 

zastupce@zshorice.eu   po telefonické domluvě

Třídní učitelé

Jméno Třída Telefon E-mail Konzultační hodiny
       

 

 
Mgr. Baňacka Marie

 

3. 777913 933 banackamarie@zshorice.cz  středa

 7,30-7,50 hodin

Mgr. Černá Lenka 2. 777913 933 cernalenka@zshorice.cz

 

 úterý

9,45 -10,05 hodin

Mgr. Doležalová Ilona 9. A 777913 095 dolezalovailona@zshorice.cz  úterý

7,50-8,35 hodin

Mgr.Famfulíková Pavlína 6.B 777913 095 famfulikovapavlina@zshorice.cz  pondělí

 

11,35-12,20 hodin

Mgr. Fátorová Jana 1.  777913 933 fatorovajana@zshorice.cz

 

 pondělí

11,30-11,50 hodin

Mgr. Hlavatá Jana

 

4.B  777913 933 hlavatajana@zshorice.cz dle telefonické domluvy
 Bc. Kalenská Adéla

 

 6.A. 777913 095  kalenskaadela@zshorice.cz dle telefonické domluvy
 

Mgr. Krátká Vladimíra

 5. 777913933  kratkavladimira@zshorice.cz  pondělí

10,40-11,25 hodin

Mgr. Kupkova Kateřina 8.A 777913 095 katerinakupkova@zshorice.cz  úterý

9,45-10,30 hodin

Mgr. Matoušová Marie 

 

4.A 777913 933 matousovamarie@zshorice.cz  pondělí

10,45-11,30 hodin

Mgr. Lejsek Vladimír 9.B 777913 095 lejsekvladimir@zshorice.cz  úterý

10,40-11,25 hodin

Mgr. Novotná Lenka

 

8.B 777913 095 novotnalenka@zshorice.cz  úterý

9,45-10,30 hodin

Mgr. Šulc Jan 7.B 777913 095 sulcjan@zshorice.cz  pátek

10,40-11,25 hodin

Mgr. Tomková Jana 7.A 777913 095 tomkovajana@zshorice.cz  

dle telefonické domluvy

 

Netřídní učitelé

Jméno Telefon E-mail Konzultační hodiny
Křovina Tomáš 777 913 095  krovinatomas@zshorice.cz dle telefonické domluvy 
Ing. Kroisova Simona 777 913 095 kroisovasimona@zshorice.cz dle telefonické domluvy
Mgr. Němcová Zuzana 777 913 095 nemcovazuzana@zshorice.cz čtvrtek

10,40-11,25 hodin 

Mgr. Strecková Šárka 777 913 095  streckovasarka@zshorice.cz  středa

11,35-12,20 hodin

 Mgr. Marková Alena 777 913 095 markovaalena@zshorice.cz dle telefonické domluvy
 Mgr. Sklenářová Andrea 777 913 933   sklenarovaandrea@zshorice.cz úterý

8,45-9,05 

Mgr. Tauchmanová Iveta 777 913 095 tauchmanovaiveta@zshorice.cz  pondělí

10,40-11,25 hodin

Výchovný poradce

Jméno Telefon E-mail Konzultační hodiny
Mgr.Doležalová Ilona

II. stupeň

777913095 vychovnyporadce@zshorice.eu pondělí 10,35 – 12,20

dle tel. domluvy

Mgr.Matoušová Marie 

I. stupeň

777913933 matousovamarie@zshorice.cz  pondělí 10,45 – 11,30 hodin

dále dle telefonické domluvy

 Metodička prevence

 Mgr. Kirchhofová Michaela                 777913 755      kirchhofovamichaela@zshorice.cz úterý 11,35 – 12,20 dle tel. domluvy