ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 Školní rok 2023 / 2024
  zaměstnanec funkce
1 Baňacká Marie, Mgr.  Učitelka I. stupně
2 Bartůňková Lucie, Ing. Třídní učitelka přípravné třídy
3 Černá Lenka, Mgr.  Třídní učitelka 2. třídy
4 Doležalová Ilona, Mgr. Třídní učitelka 6. B

Výchovná poradkyně

5 Famfulíková Pavlína, Mgr.  Třídní učitelka 8. B
6 Fátorová Jana, Mgr. Třídní učitelka 3. třídy
7 Fikarová Helena Uklízečka I. stupeň
8 Formánková Věra, Mgr. Třídní učitelka 4. třídy
9 Havrdová Eliška, Mgr. Třídní učitelka 5. třídy
10 Hlavatá Jana, Mgr.  Třídní učitelka 1. A
11 Hofman Jiří Třídní učitel 9. A
12 Jadrná Petra Asistentka pedagoga ve 2. třídě
13 Ježková Alena Asistentka pedagoga v 1. B

Hlavní vychovatelka školní družiny

14 Kalenská Adéla, Mgr. Třídní učitelka 8. A
15 Kirchhofová Michaela, Mgr. Ředitelka školy
16 Kotyk Jiří, Mgr. Asistent pedagoga v 6. B, učitel II. stupně
17 Krejcar Jaroslav Školník, provozář
18 Kroisová Simona, Ing. Třídní učitelka 7. B
19 Křovina Tomáš Správce operačního systému
20 Kubištová Eva, Bc. Hospodářka školy
21 Kunešová Petra, Mgr. Zástupkyně ředitelky školy
22 Kupková Kateřina, Mgr. Učitelka II. stupně
23 Lejsek Vladimír, Mgr. Třídní učitel 7. A
24 Marxová Jana Uklízečka
25 Matoušová Marie, Mgr. Učitelka I. stupně, speciální pedagožka
26 Novotná Lenka, Mgr. Učitelka II. stupně
27 Pilařová Michaela Asistentka pedagoga v 5. třídě
28 Pourová Jolana Učitelka II. stupně
29 Rejmontová Radka, Mgr. Třídní učitelka 1. B
30 Soukupová Jana Asistentka pedagoga v 6. B
31 Soustružníková Jaroslava Asistentka pedagoga v 1. A

Vychovatelka školní družiny

32 Strecková Šárka, Mgr. Učitelka II. stupně
33 Suchomelová Veronika Vychovatelka školní družiny
34 Sůva Tomáš, Mgr. Učitel II. stupně
35 Sůvová Marcela Vychovatelka školní družiny
36 Šulc Jan, Mgr. Třídní učitel 9. B
37 Tauchmanová Iveta, Mgr.  Třídní učitelka 6. A
38 Karel Kukiku Správce sociálních sítí