ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 Školní rok 2021 / 2022

 

 Mgr. Marie Baňacká

 • třídní učitelka III. B
 • učitelka I. stupně ZŠ 

Mgr. Lenka Černá

 •  třídní učitelka II. třídy
 • učitelka I. stupně 

Mgr. Ilona Doležalová

 • třídní učitelka  IX. A 
 • výchovná poradkyně II. stupně

Mgr. Pavlína Famfulíková

 • třídní učitelka VI. B
 • učitelka II. stupně

Mgr. Jana Fátorová

 • třídní učitelka I. třídy
 • učitelka I. stupně

Helena Fikarová

 • uklízečka, školní asistentka

Mgr. Jana Hlavatá 

 • třídní učitelka IV. B
 • učitelka I. stupně

Alena Ježková

 • vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga

Bc. Adéla Kalenská

 • třídní učitelka VI. A
 • učitelka II. stupně

Mgr. Michaela Kirchhofová

 • ředitelka školy
 • učitelka II. stupně

Mgr. Jiří Kotyk

 • asistent pedagoga

Mgr. Vladimíra Krátká

 • třídní učitelka V. třída
 • učitelka I. a II. stupně

Jitka Krausová

 • vychovatelka školní družiny

Jaroslav Krejcar

 • školník

Ing. Simona Kroisová

 • učitelka II. stupně 

Tomáš Křovina

 • učitel II. stupně
 • IT

Bc. Eva Kubištová

 • hospodářka školy

Mgr. Petra Kunešová

 • zástupkyně ředitelky školy
 • učitelka I. stupeň

 Mgr. Kateřina Kupková

 • třídní učitelka VIII. A
 • učitelka II. stupně

Mgr. Vladimír Lejsek

 • třídní učitel IX. B
 • učitel II. stupně

Mgr. Alena Marková

 • učitelka II. stupně

Jana Marxová

 • uklízečka

Mgr. Marie Matoušová

 • třídní učitelka IV. A 
 • učitelka I. stupně
 • výchovná poradkyně pro I. stupeň 

Mgr. Zuzana Němcová

 • učitelka II. stupně 

Mgr. Lenka Novotná

 • třídní učitelka VIII.B 
 • učitelka II. stupně

Mgr. Andrea Sklenářová

 • učitelka I. stupně
 • speciální pedagožka

Jana Soukupová

 • asistentka pedagoga

Mgr. Šárka Strecková

 • učitelka II. stupně

Marcela Sůvová

 • vychovatelka školní družiny

Mgr. Jan Šulc

 • třídní učitel VII. B
 • učitel II. stupně

 Mgr. Iveta Tauchmanová

 • učitelka II. stupně

Mgr. Jana Tomková

 • třídní učitelka VII. A
 • učitelka II. stupně

Marcela Valová

 •  učitelka II. stupně