ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 Školní rok 2022 / 2023
  Zaměstnanec Funkce
1 Baňacká Marie, Mgr. Třídní učitelka 4. třídy 
2 Bartůňková Lucie, Ing. Vychovatelka pro 1. třídu

Asistentka pedagoga v 1. třídě

3 Černá Lenka, Mgr. Třídní učitelka 1. třídy 
4 Doležalová Ilona, Mgr. Třídní učitelka 5. B

Výchovná poradkyně

5 Famfulíková Pavlína, Mgr. Třídní učitelka 7. B 
6 Fátorová Jana, Mgr. Třídní učitelka 2. třídy 
7 Fikarová Helena Uklízečka I. stupeň

Školní asistentka 

8 Formánková Věra, Mgr. Třídní učitelka 3. třídy 
9 Hlavatá Jana, Mgr. Třídní učitelka přípravné třídy
10 Hofman Jiří Učitel II. stupně 
11 Ježková Alena Asistentka pedagoga v 9. A

Vychovatelka pro 2. třídu

12 Kalenská Adéla, Bc. Třídní učitelka 7. A 
13 Kirchhofová Michaela, Mgr. Ředitelka školy

Školní metodička prevence 

14 Kotyk Jiří, Mgr. Asistent pedagoga v 9. A
15 Krausová Jitka  Vychovatelka pro 3. a 4. třídu
16 Krejcar Jaroslav  Školník
17 Kroisová Simona, Ing. Třídní učitelka 6. B 
18 Křovina Tomáš  Učitel II. stupně
19 Kubištová Eva, Bc. Hospodářka školy 
20 Kunešová Petra, Mgr. Zástupkyně ředitelky 
21 Kupková Kateřina, Mgr. Třídní učitelka 9. A 
22 Lejsek Vladimír, Mgr. Učitel II. stupně 
23 Marxová Jana  Uklízečka II. stupeň
24 Matoušová Marie, Mgr.  Třídní učitelka 5. A
25 Novotná Lenka, Mgr.  Třídní učitelka 9. B
26 Pilařová Michaela  Asistentka pedagoga ve 4. třídě
27 Pourová Jolana  Učitelka II. stupně
28 Soukupová Jana  Asistentka pedagoga v 5. B
29 Strecková Šárka, Mgr.  Učitelka II. stupně
30 Sůva Tomáš, Mgr.  Učitel I. a II. stupeň
31 Sůvová Marcela  Vychovatelka pro přípravnou třídu
32 Šulc Jan, Mgr.  Třídní učitel 8. B
33 Tauchmanová Iveta, Mgr.  Učitelka II. stupeň
34 Tomková Jana, Mgr.  Třídní učitelka 8. A
35 Valová Marcela  Třídní učitelka 6. A