ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

 Školní rok 2020 / 2021

 

 Mgr. R. Babáková

 • třídní učitelka III.B
 • učitelka I. Stupně ZŠ

 

 Mgr. M. Baňacká

 • třídní učitelka V.B
 • učitelka I. Stupně ZŠ 

Mgr. L. Černá

 •  třídní učitelka I. třídy
 • učitelka I. Stupně 

Mgr. I. Doležalová

 • třídní učitelka VIII.A třídy
 • výchovná poradkyně II. stupně

Mgr. J. Fátorová

 • třídní učitelka II. třídy
 • učitelka I. stupně

Mgr. P. Famfulíková

 • třídní učitelka IX.A
 • üčitelka II. stupně

H.Fikarová

 • uklizečka

A. Ježková

 • vychovatelka školní družiny

Bc. A. Kalenská

 • učitelka II. stupně

Mgr. M. Kirchhofová

 • třídní učitelka IX.B třídy
 • učitelka II. stupně

Mgr. J. Kotyk

 • asistent pedagoga
 • učitel I. stupně

J. Krausová

 • vychovatelka školní družiny

J. Krejcar

 • školník

Ing. S. Kroisová

 • třídní učitelka VI. A
 • učitelka II. stupně 

 

Bc. E. Kubištová

 • hospodářka školy

Mgr. P. Kunešová

 • zastupkyně ředitele školy

 Mgr. K. Kupková

 • třídní učitelka VII.A
 • učitelka II. stupně

 

 • Mgr. V. Krátká
 • třídní učitelka IV. třída
 • učitelka II. stupně

Mgr. V. Lejsek

 • třídní učitel VIII.B
 • učitel II. stupně

J. Marxová

 • uklizečka

Mgr. M. Matoušová

 • třídní učitelka III.A třídy
 • učitelka I. stupně
 • výchovná poradkyně pro I. stupeň 

Mgr. Z. Němcová

 • učitelka II. Stupně 

Mgr. L. Novotná

 • učitelka II. stupně
 • třídní učitelka VII.B. třídy

Mgr. A. Sklenářová

 • učitelka I. stupně
 • spciální pedagoga
 • J. Soukupová
 • asistentka pedagoga

 

 • Mgr. Š. Strecková
 • učitelka II. stupně
 • asistent pedagoga

M. Sůvová

 • vychovatelka školní družiny

 

Mgr. J. Šulc

 • třídní učitel VI. B
 • učitel II. stupně

 

 Mgr. I. Tauchmanová

 • učitelka II. stupně

Mgr. J. Tomková

 • učitelka II. stupně

PaedDr. K. Vávra

 • ředitel školy

Mgr. J. Vávrová

 •  učitelka I. stupně
 • třídní učitelka V.A