METEOROLOGIE – AKTUÁLNÍ STAV V HOŘICÍCH

 

Projekt

Meteorologie jako cesta k přírodním vědám

Žáci využívají data z meteorologické stanice k dalšímu zpracování při hodinách zeměpisu, fyziky a informatiky. Pracujeme zejména s teplotou vzduchu a rychlostí větru. Vytváříme přehledové tabulky a grafy. Zároveň se učíme číst údaje z různých klimatických diagramů. K práci v jednotlivých hodinách používáme vytvořené pracovní listy. Někdy provádíme se žáky vlastní meteorologické měření a získaná data porovnáváme s daty získanými z naší meteorologické stanice v prostoru a čase. V podzimním období realizujeme se žáky v přírodě meteorologická šetření, ve kterých se zaměříme na zjevně pozorovatelné jevy v atmosféře: oblaky, kouř, duha, mlha, rosa, … Pravidelně navštěvujeme vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové s trvalou expozicí obnovitelných zdrojů energie. V místě se zaměřujeme hlavně na stav vodní hladiny Labe. Získané informace poté objasňujeme na základě získaných dat z naší meteorologické stanice týkající se průměrného množství srážek.

 

pracovní listy jsou ke stažení v sekci : Organizace – Dokumenty a formuláře ke stažení – Pracovní list 1. nebo (2) k Meteorologii