ŠKOLA V MEDIÍCH

Akce pořádané školou, projektové dny, účast v soutěžích, tematické akce ve třídách, kulturní dění a další činnosti prezentovala škola prostřednictvím dostupných prostředků, platforem a médií. Hlavními prezentačními nástroji byly školní facebookový účet a webové stránky školy. Pravidelně jsme přispívali do Hořického zpravodaje. Dle aktuálních epidemiologických nařízení a opatření jsme přizpůsobili účast na akcích a soutěžích pořádaných městskou knihovnou a MAP. Pro ukázku prací a zajímavostí byly využívány a pravidelně aktualizovány vitríny instalované na budově školy. 

ODKAZ NA NÁŠ FACEBOOK