RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední:

Třídní schůzky 14. září 2021 – dle vývoje epidemické situace (osobně nebo on-line)

Pro 1. a 6. ročník prezenčně

Pro ostatní ročníky online

úterý 19. dubna 2022 (dle vývoje epidemické situace – forma bude upřesněna)
Konzultační odpoledne čtvrtek 25. listopadu 2021 – distančně (online)

Program schůzek a konzultací: prospěch a chování, akce školy, základní informace pro zákonné zástupce a další aktuální témata dle potřeby a společné domluvy během školního roku.

V průběhu školního roku budou mít všichni pedagogičtí pracovníci konzultační hodiny. V případně potřeby se budou všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu společně domlouvat telefonicky, přes bakaláře nebo služební e-mail.

V době distančního vzdělávání platí následující: komunikace se zákonnými zástupci přes bakaláře, komunikace se žáky přes MS Teams.