RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední:

Třídní schůzky čtvrtek 8. září 2022
úterý 18. dubna 2023
Konzultační odpoledne čtvrtek 24. listopadu 2022

Program schůzek a konzultací: prospěch a chování, akce školy, základní informace pro zákonné zástupce a další aktuální témata dle potřeby a společné domluvy během školního roku.

V průběhu školního roku budou mít všichni pedagogičtí pracovníci konzultační hodiny. V případně potřeby se budou všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu společně domlouvat telefonicky, přes bakaláře nebo služební e-mail.

V době distančního vzdělávání platí následující: komunikace se zákonnými zástupci přes bakaláře, komunikace se žáky přes MS Teams.