ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KROUŽEK: Staň se badatelem

Náš kroužek je zaměřen na badatelsky orientovanou výuku. Společně poznáváme přírodní zákonitosti, objasňujeme fyzikální jevy pomocí zařízení Vernier a pomůcek, které modelujeme ze stavebních sad Triangl. Také stavíme ze stavebnic lego a učíme se, jak oživit naše modely pomocí programování.

Mgr. Adéla Kalenská

Jiří Hofman