PROJEKTY A GRANTY

Aktuální: 

Projekt: Šablony I – Zlepšení kvality výuky v ZŠ Hořice Komenského byl spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby žákům ve škole.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001780
Plakat – publicita Projektu ZŠ Hořice Komenského

Projekt: „Pohádky pro děti z Česka“  – Pohádky pro děti z Česka je nový projekt, navazující na multimediální knížku Pohádky pro děti z Ukrajiny, kterou podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svou záštitou. Nadcházející školní rok 2022/23 využiji k pohádkovému setkávání s dětmi a tvorbě další knížky.

Ukončené: 

Projekt  Šablony III – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice Komenského, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017507.

Projekt zahájen 1. 10. 2020 a ukončen 30. 9. 2022

 

Projekt Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice Komenského, reg. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009535

Projekt zahájen 1. 10. 2018 a ukončen 30. 9. 2020

 

Projekt „ Meteorologie jako cesta k přírodním vědám“ CZ.1.07/1.1.20/01.0016 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt zahájen 1. 9. 2012 ukončen 30. 6. 2014

 

Projekt „Další vzdělávání pedagogů Základní školy Komenského v Hořicích“ CZ.1.07/1.3.43/02.0023 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt zahájen 1. 7. 2013 ukončen 31. 12. 2014

 

Projekt „ Učíme digitálně“ CZ.1.07/1.3.00/51.0026 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  – výzva 51

Projekt zahájen 1. 10. 2015 ukončen 31. 7. 2015

 

Projekt „Šablonami k podpoře výuky na ZŠ Hořice“ CZ.1.07/1.1.00/56.0761 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Projekt zahájen 1. 7. 2015 ukončen 31. 12. 2015

 

Projekt “ Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice, Komenského“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/16 022/0001765 je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v kličových kompetencích.

Projekt zahájen 1.10.2016 

 

Projekt „Strzegomsko-Hořická setkání“    CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000734

Výzva v rámci fondu mikroprojektů Glacensis

Projekt zahájen 10. 4. 2017  pravděpodobnost ukončení projektu je 9. 3. 2018
 
 

Projekt na podporu čtenářské gramotnosti vyhlásil Svaz knihovníků a infgormačních pracovníků ve školním roce 2019/2020. – naši prvnáčci se účastní projektu, odměnou jim bude knižka pro prvňáčka, kterou nelze v běžném knihkupectví minimálně tří roky koupit.

Spolupráce s paní Stanislavou Najmanovou funguje výborně.