Z HISTORIE ŠKOLY

 

Škola v Komenského ulici, v původní Farské ulici, byla postavena v roce 1845 s číslem popisným 338 a na svém průčelí nesla nápis „Mládeži vlastenecké“.

Původně farní škola byla následně v roce 1855 rozšířena a o dva roky později se stala školou hlavní.

V roce 1865 bylo pak přistavěno nové křídlo a v roce 1888 byla budova rozšířena další přístavbou. Díky těmto úpravám ovšem došlo k zániku školní zahrady.

V roce 1865 byla hlavní škola dosud smíšená, rozdělena na chlapeckou a dívčí, posléze byly obě tyto školy koncem 60. let 19. století přeměněny na školy obecné. V souvislosti s průmyslovým rozvojem města a přílivem nových obyvatel vzrůstal také počet žáků, a proto byly původně čtyřtřídní školy rozšířeny na pětitřídní. Město také začalo usilovat o zřízení měšťanské školy. Výuka na chlapecké měšťanské škole byla zahájena v roce 1876, dívčí měšťanská škola byla povolena až o 10 let později.

V roce 1892, u příležitosti 300. výročí narození Jana Amose Komenského, byl v dolní části ulice odhalen pomník věnovaný Učiteli národů, jehož autorem byl hořický sochař Pavel Jiříčka, a z původní Farské se stala ulice Komenského.