SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Název organizace
Městský úřad Hořice
Městská knihovna Hořice
DK Koruna
Městské muzeum a galerie Hořice
Kostel Narození Panny Marie
Zámek Hořice
Muzeum Czech Road Racing
Biograf Na Špici
Galerie plastik
Dopravní hřiště AMK Hořice
Městská policie
Policie ČR (Hořice)
Hasiči Hořice
Sbor SDH Dobrá Voda
Záchranná služba Hořice
Ženský spolek Vesna v Hořicích v Podkrkonoší
Sportovní zařízení města Hořice – bazén, hala, hřiště
Capgemini Engineering (Altran)
Český svaz chovatelů – ZO Hořice
Ovocné a okrasné školky Milan Fikar
Sociální služby města Hořice
Hořický zpravodaj
Hořická a Východočeská televize
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice
Střední kamenická a sochařská škola Hořice
Hořické gymnázium
ZUŠ Melodie s. r. o.
ZŠ Na Daliborce
ZŠ Na Habru
MŠ Pod Lipou
MŠ Husova
SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové
SŠGS Nová Paka
Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov
SPŠ Jičín
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové
NIDV Hradec Králové
CVKHK Hradec Králové
PDF UHK
Malá technická univerzita Praha
Europe Direct Hradec Králové
Sever Horní Maršov
Gymnázium Slaný
Semiramis z.ú.
MAS Podchlumí
Úřad práce Jičín
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Nakladatelství: Taktik, Fraus, Knížata, Nová škola, Albatros, Fragment, SPN
KRNAP
Marius Pedersen a.s.
EKO-KOM
Autobusová doprava: Bus Line a.s., Jaroslav Stria, AD Zikmund