SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

Odsouhlasený příspěvek pro školní rok 2023/2024 činí 350 Kč za 1. dítě a 2. dítě, každé další dítě bez poplatku.

Stanovy SRPŠ

  • IČO: 47477016
  • č. účtu: 115-7440910237/0100
  • adresa: Spolek přátel školy při ZŠ, Hořice, Komenského 338, okres Jičín
  • předseda spolku: M. Gazdiková
  • účetní: Bc. E. Kubištová

Výbor SRPŠ tvoří zvolení zákonní zástupci žáků z jednotlivých tříd.

Schází se dvakrát ročně. V případě potřeby komunikují zástupci elektronicky, přes e-mail nebo sms, případně prostřednictvím MS Teams svých dětí a řeší aktuální problematiku.  

Zápis ze zasedání SRPŠ (7. 9. 2023)

Zápis ze zasedání SRPŠ (18. 4. 2023)

Zápis ze zasedání SRPŠ (8. 9. 2022)

Zápis ze zasedání SRPŠ online (14. 9. 2021)