SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ, Hořice, Komenského 338, okres Jičín

Odsouhlasený příspěvek pro školní rok 2022/ 2023 činí 350 Kč za 1. dítě a 2. dítě, každé další dítě bez poplatku.

Stanovy SRPŠ

  • IČO: 47477016
  • č. účtu: 115-7440910237/0100
  • adresa: Spolek přátel školy při Hořice, Komenského 338, okres Jičín
  • předseda spolku: M. Gazdíková
  • účetní: Bc. E. Kubištová

Výbor SRPŠ tvoří zvolení zákonní zástupci žáků z jednotlivých tříd.

Schází se dvakrát ročně. V případě potřeby komunikují zástupci elektronicky, přes e-mail nebo sms, případně prostřednictvím MS Teams svých dětí a řeší aktuální problematiku.  

Zápis ze zasedání SRPŠ (8. 9. 2022)

Zápis ze zasedání SRPŠ online (14. 9. 2021)