CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠD

 
Plán výchovně-vzdělávací práce pro školní rok 2021/ 2022

Září

 • seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu
  a činnostech ve školní družině
 • upevňování kamarádských vztahů, poznáváme se, pomáháme si orientace v budově školy
 • pravidla slušného stolování ve školní jídelně
 • společná hra – užíváme kouzelná slovíčka při hrách
 • rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry s náčiním švihadla, obruče, hry v družstvech
 • dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět, dopravní značky

 

Říjen

 • sběr přírodního materiálu (využití při výtvarných, pracovních
  a přírodovědných činnostech)
 • rekreační pobyty venku, míčové hry, aj.
 • podzimní hry a soutěže
 • výrobky z přírodních materiálů (zvířátka ze žaludů, kaštanů, šišek, náhrdelníky z jeřabin, šípků a kukuřice, figurky z kukuřice, aj.)

 

 

Listopad

 • práce s přírodním materiálem
 • vycházky do přírody
 • pozorování změn v přírodě
 • dramatizace pohádek
 • zdravověda
 • hry v pohybové místnosti

 

Prosinec

 • předvánoční období-advent (vyprávění, zvyky, výzdoba ve městě)
 • výroba adventních dekorací a přáníček
 • vánoční výzdoba tříd, vánoční překvapení
 • hry na sněhu

 

Leden

 • hry v přírodě (popř. na sněhu)
 • poznávání stop zvířat
 • stavění sněhuláků, postav ze sněhu, stavba iglú
 • pomoc zvířátkům v zimě, krmení ptáčků

 

Únor

 • Valentýnská přání a srdíčka
 • karneval – výroba masek
 • vyprávění a rodině a místě, kde žijeme
 • Hořice–město, kde bydlím (vycházka městem, památky, hrajeme si na průvodce)
 • pobyt venku

 

Březen

 • pohádkový kvíz
 • ilustrace k oblíbeným pohádkám (soutěž)
 • rekreační pobyty venku
 • prezentace knihy
 • dramatizace pohádek
 • péče o pokojové rostliny

 

Duben

 • výroba velikonočních dekorací
 • Velikonoce – zvyky, obyčeje, koledy
 • jarní rostliny
 • dopravní výchova – cesta do školy a ze školy, dopravní značky, chování na chodníku a na silnici
 • čarodějnice
 • rekreační pobyty venku (fotbal, školky se švihadly, míči, hraní kuliček, aj.)
 • ochrana přírody – práce s atlasy rostlin, ptáků, savců, hmyzu, chráněná území ČR

 

Květen

 • Svátek matek – přáníčka, dárky pro maminky
 • pobyt venku – pohybové a míčové hry, závodivé hry
 • poznávání rostlin (soutěž)
 • správné chování při bodnutí hmyzem, klíštětem

 

Červen

 • Den dětí – zábavné odpoledne
 • rekreační pobyty na hřišti a školním dvoře
 • úklid a oprava her a stavebnic ve školní družině
 • rozloučení se školním rokem s překvapením