CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

 

Roční plán výchovné práce pro ŠD 2018/2019

 

Celoročně

  • rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci
  • ochrana životního prostředí
  • sebeobslužná činnost – oblékání, stolování, hygiena
  • zpěv známých i nových písní
 • četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech
  • práce s dětskými časopisy – Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka, Méďa Pusík
  • hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a představivosti
  • časté pobyty venku

    

   Září (Škola a okolí)

  • seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu a činnostech ve školní družině
  • ovoce, zelenina (kreslení, malba, modelování, mozaika, koláž)
  • výrobky z přírodního materiálu (koláže, prostorové práce)
  • rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry s náčiním švihadla, obruče, líný tenis, badmintony, lano, aj), hry v družstvech
  • dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět, dopravní značky

    

   Říjen (Barevný podzim)

  • sběr přírodního materiálu (využití při výtvarných, pracovních a přírodovědných činnostech)
  • rekreační pobyty venku, míčové hry, aj.
  • podzimní listy (otiskování, lepení, malba, frotáž, koláže)
  • podzimní hry a soutěže
  • výrobky z přírodních materiálů (zvířátka ze žaludů, kaštanů, šišek, náhrdelníky z jeřabin, šípků a kukuřice, figurky z kukuřice, aj.)
  • dekorace  Halloween
  • Listopad (Příroda se připravuje na zimu)
  • práce s přírodním materiálem
  • vycházky do přírody
  • pozorování změn v přírodě
  • dramatizace pohádek
  • zdravověda

    

   Prosinec (Vánoční nastává čas)

  • předvánoční období – advent (vyprávění, zvyky)
  • výroba adventních dekorací
  • vánoční výzdoba tříd
  • hry na sněhu

    

   Leden (Zima v přírodě)

  • hry v přírodě (popř. na sněhu)
  • poznávání stop zvířat
  • stavění sněhuláků, postav ze sněhu, stavba iglú
  • pomoc zvířátkům v zimě, krmení ptáčků
  • Olympiáda v netradičních disciplínách

    

   Únor (Masopust držíme, nic se nevadíme)

  • Valentýnská přání a srdíčka
  • beseda s příslušníkem Městské policie Hořice
  • Masopust – říkadla, písničky, zvyky, masopustní průvod
  • přírodovědné soutěže a kvízy
  • pobyt venku

    

   Březen (Jaro, jaro, kde jsi?)

  • výroba velikonočních dekorací
  • Velikonoce – zvyky, obyčeje, koledy
  • ilustrace k přečteným knihám (soutěž)
  • rekreační pobyty venku
  • péče o pokojové rostliny

    

   Duben (Měsíc bezpečnosti)

  • jarní rostliny (malba, kresba, kombinované technika)
  • dopravní výchova – cesta do školy a ze školy, dopravní značky, chování na chodníku a na silnici
  • Den Země – ochrana životního prostředí
  • čarodějnice
  • rekreační pobyty venku (fotbal, školky se švihadly, míči, hraní kuliček, aj.)
  • ochrana přírody – práce s atlasy rostlin, ptáků, savců, hmyzu, chráněná území ČR

    

   Květen (Člověk a příroda)

  • Svátek matek – přáníčka, dárky pro maminky
  • pobyt venku – pohybové a míčové hry, závodivé hry
  • kresba na chodník
  • herbáře – poznávání rostlin
  • správné chování při bodnutí hmyzem, klíštětem
  • atletický trojboj (běh, hod kriketovým míčkem, skok z místa)

    

   Červen (Hurá na prázdniny)

  • Den dětí – zábavné odpoledne
  • rekreační pobyty na hřišti a školním dvoře
  • úklid a oprava her a stavebnic ve školní družině
  • rozloučení se školním rokem s překvapením