CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠD

Plán výchovně-vzdělávací práce pro školní rok 2023/ 2024

Celoročně

 • rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci
 • ochrana životního prostředí
 • sebeobslužná činnost – oblékání, stolování, hygiena
 • četba knih na pokračování při odpočinkových činnostech
  • práce s dětskými časopisy – Sluníčko, Šikulka
  • hry k procvičování učiva, komunikační hry, hry na rozvoj fantazie, představivosti a postřehu
  • návštěva muzea a galerie
  • hra v přírodě a na školní zahradě
  • hry a soutěže v pohybové místnosti

Září (Já a moje škola)  

 • seznámení dětí s prostředím ŠD, s pravidly bezpečnosti při pobytu
  a činnostech ve školní družině
 • upevňování kamarádských vztahů, poznáváme se, pomáháme si
 • orientace v budově školy
 • pravidla slušného stolování ve školní jídelně
 • společná hra – užíváme kouzelná slovíčka při hrách
 • rekreační pobyty venku (míčové hry, postřehové hry, hry s náčiním švihadla, obruče, hry v družstvech
 • dopravní výchova – bezpečná cesta do školy a zpět, dopravní značky
 • 29. 9. Den bez aut

Říjen (Měsíc barevného listí)

 • sběr přírodního materiálu (využití při výtvarných, pracovních
  a přírodovědných činnostech)
 • rekreační pobyty venku, míčové hry, aj.
 • podzimní hry a soutěže
 • výrobky z přírodních materiálů (zvířátka ze žaludů, kaštanů, šišek, náhrdelníky z jeřabin, šípků a kukuřice, figurky z kukuřice, aj.)
 • dekorace-Halloween
 • Zásady správné výživy
 • 16. 10. Světový den výživy
 • 20. 10. Den stromů

Listopad (Příroda se připravuje na zimu)

 • práce s netradičními materiály
 • vycházky do přírody
 • pozorování změn v přírodě
 • zdravověda
 • hry v pohybové místnosti
 • 11. 11. Svátek sv. Martina, Den válečných veteránů
 • 16. 11. Mezinárodní den tolerance
 • 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii

Prosinec (Kouzelný čas vánoční)

 • předvánoční období-advent (vyprávění, zvyky, výzdoba ve městě)
 • výroba adventních dekorací a přáníček
 • vánoční výzdoba tříd
 • 10. 12. Den lidských práv
 • 11. 12. Den hor

Leden (Zima v přírodě)

 • hry v přírodě (popř. na sněhu)
 • poznávání stop zvířat
 • stavění sněhuláků, postav ze sněhu, stavba iglú
 • pomoc zvířátkům v zimě, krmení ptáčků
 • Olympiáda v netradičních disciplínách (pohybová místnost)
 • 27. 1. Den obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Únor (Hořice-město, kde žijeme)

 • Valentýnská přání a srdíčka
 • Hořice–město, kde bydlím (vycházka městem, památky, hrajeme si na průvodce)
 • Masopust
 • hrajeme si se slovy
 • 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka

Březen (Měsíc knihy)

 • pohádkový kvíz
 • rekreační pobyty venku
 • Moje oblíbená knížka
 • dramatizace pohádek
 • péče o pokojové rostliny
 • Velikonoce a velikonoční dekorace
 • voda – vodní víly
 • 22. 3. Světový den vody

Duben (Měsíc bezpečnosti)

 • jarní rostliny pozorujeme změny v přírodě
 • dopravní výchova – cesta do školy a ze školy, dopravní značky, chování na chodníku a na silnici
 • rekreační pobyty venku (fotbal, školky se švihadly, míči, hraní kuliček, aj.)
 • ochrana přírody – práce s atlasy rostlin, ptáků, savců, hmyzu, chráněná území ČR
 • Čarodějnice
 • 7. 4. Den vzdělanosti
 • 20. 4. Den Země

Květen (Měsíc kvetoucí přírody)

 • Svátek matek-přáníčka, dárky pro maminky
 • pobyt venku – pohybové a míčové hry, závodivé hry
 • kresba na chodník
 • poznávání rostlin- soutěž
 • správné chování při bodnutí hmyzem, klíštětem
 • atletický trojboj (běh, hod kriketovým míčkem, skok z místa)
 • 15. 5.  Mezinárodní den rodiny

Červen (Prázdniny jsou za dveřmi)

 • Den dětí – cesta za pokladem
 • hry a soutěže v přírodě a na školní zahradě
 • úklid a oprava her a stavebnic ve školní družině
 • rozloučení se školním rokem s překvapením
 • 1. 6. Mezinárodní den dětí