SPOLUPRÁCE

 

Od ledna 2018 je naše škola partnerem projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném“ č.CZ.02.3.68/0.0/16_010/0000540.

 

 

„Navázání spolupráce hořické a strzegomské základní školy formou společných kulturních, rekreačních, sportovních a vzdělávacích aktivit.“

Projekt „Strzegomsko-Hořická setkání“    CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000734

 

 

Mezinárodní spolupráce Hořice – Kerepes  

Výměna žáků naší školy a základní školy z Kerepese a ubytování v  rodinách  funguje od roku 2012 doposud.