SPOLUPRÁCE

„Navázání spolupráce hořické a strzegomské základní školy formou společných kulturních, rekreačních, sportovních a vzdělávacích aktivit.“

Projekt „Strzegomsko-Hořická setkání“ (Polsko) CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000734

 

Mezinárodní spolupráce Hořice – Kerepes  (Maďarsko)

Výměna žáků naší školy a základní školy z Kerepese a ubytování v  rodinách  funguje od roku 2012 doposud. Vzhledem k aktuálně probíhající epidemii nemoci covid-19 je spolupráce pozastavena.