Přerušení činnosti školní družiny

O jarních prázdninách v termínu od pondělí 21. 2.  do pátku 25. 2. 2022 bude přerušena činnost školní družiny.

(Dle § 8 vyhlášky č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) 

Činnost školní družiny bude opět obnovena v pondělí 28. 2. 2022.

V Hořicích 31. 1. 2022