Na základě opatření MŠMT s účinností od 14. 3. 2022 se ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorech budov.

Od pondělí 14. 3. 2022 platí ve školách:

  • žáci, zaměstnanci a třetí osoby ve školách nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest, a to bez ohledu na činnost, kterou vykonávají, vzdálenost, očkování atd.,
  • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu žáků a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech. Dále pak nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení (zachování homogenity skupin, stěhování žáků do odborných učeben, …).