Věnujte, prosím, pozornost aktualizovanému školnímu řádu platného od 1. 11. 2021

Aktualizace se týká se pouze strany 14, kde v kapitole 3.5 Ochrana před sociálně patologickými jevy přibyla věta: 

„Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.“ 

Školní řád – pro jednotlivé dokumenty klikejte ZDE