Přerušení školní družiny – hlavní prázdniny

Školní družina bude mít přes hlavní prázdniny přerušený provoz. 

Dle § 8 vyhlášky č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů bude o hlavních prázdninách  od 1. července do 3. září 2023 přerušena činnost školní družiny.

Činnost školní družiny bude opět obnovena v pondělí 4. 9. 2023.

Přerušení ŠD