V přípravné třídě proběhne logopedická depistáž dne: 8. 11. 2022

Logopedická depistáž je orientační vyšetření výslovnosti dítěte. Součástí vyšetření je i orientační zhodnocení dalších rovin řeči, jako je skladba vět, užívání gramatiky, sluchové vnímání a slovní zásoba. Trvá přibližně 20 minut.

Cílem je zjistit, zda-li by vaše dítě mohlo docházet na logopedický kroužek, který bude realizován v rámci výuky ve vaší třídě každých 14 dní pod vedením logopeda (docházet  mohou i děti v péči klinického logopeda).

 Průběh depistáže:

Rodiče s dětmi se objednají na určitý čas (tabulka je na vyžádání u pedagoga). Je možné potvrdit propustku z práce.

 Logopedická depistáž je vedena pracovníkem SPC Jičín Mgr. Šárkou Jankovskou. V případě dotazů se můžete obrátit na tel. tel. 733 544 121.

Leták k zobrazení – depistáž v PT