Testování od 31. 1. 2022

Od pondělí 31. 1. 2022 pokračují školy v screeningovém testování žáků a zaměstnanců na přítomnost covid-19. Testují se všichni žáci a zaměstnanci bez ohledu na…

TESTOVÁNÍ OD 17. 1. 2022

Od 17. ledna 2022 budou žáci i zaměstnanci testováni na přítomnost covid-19 jednou týdně a to v pondělí prostřednictvím školních AG testů. Testování se týká…

Výpadek starých stránek

Bohužel došlo k výpadku služeb www.zshorice.eu Prosíme všechny, kteří posílají emaily na reditel@zshorice.eu, zastupce@zshorice.eu a hospodarka@zshorice.eu k používání nových adres, reditel@zshorice.cz, zastupce@zshorice.cz a hospodarka@zshorice.cz. Na…

Mikulášská nadílka

I nás navštívili čerti, andělé a Mikuláš. Kouzelné návštěvě žáci ve všech třídách zazpívali. Rošťáci slíbili, že se polepší, a všichni dostali chutnou nadílku.

7. ročník Pracovní činnosti

Radost určitě udělali žáci 7. A a žákyně 7. B obdarovaným vánočními přáníčky, které tvořili na hodinách VV a PČ. A tvoříme  i další překvapení…