ČESKÉMU JAZYKU NA STOPĚ!

ČESKÉMU JAZYKU NA STOPĚ! Poslední březnové dny plné sluníčka spoustu z nás pobídly k opuštění počítače, kterého máme po dopolední online výuce až nad hlavu. A proč…

ŠABLONY III

ŠABLONY III   Projektu  Šablony III – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Hořice Komenského, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017507. Kubištová

Sportování

Klademe důraz na zdravý životní styl a vytváříme podmínky pro všestranný aktivní život našich žáků. 

Znalosti IT

Technologie jdou stále dopředu a naše škola tento trend následuje. Disponujeme moderně vybavenými učebnami s interaktivními tabulemi, projektory, vizualizéry, …

Jazyková průprava

Říká se, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Na naší škole poskytujeme  žákům kvalitní výuku cizích jazyků (AJ, NJ, RJ).