Sportování

Klademe důraz na zdravý životní styl a vytváříme podmínky pro všestranný aktivní život našich žáků. 

Znalosti IT

Technologie jdou stále dopředu a naše škola tento trend následuje. Disponujeme moderně vybavenými učebnami s interaktivními tabulemi, projektory, vizualizéry, …

Jazyková průprava

Říká se, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Na naší škole poskytujeme  žákům kvalitní výuku cizích jazyků (AJ, NJ, RJ).