SRDEČNĚ ZVEME

 BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Plakát k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Pro více informací k zápisu do 1. ročníku (formuláře ke stažení, …)  KLIKNĚTE ZDE 

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

ve čtvrtek 27. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hodin, 

v pátek 28. 4. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin. 

 

Ve školním roce 2023/2024 můžeme otevřít nejvýše 2 první třídy s celkovou kapacitou do 50 žáků.

Zápis žáků do 1. ročníku se bude skládat z:
  • formální části – zápis dítěte zákonným zástupcem,
  • krátkého pohovoru s budoucím prvňáčkem,
  • dovednostní cestovatelské stezky určené pro budoucího prvňáčka.

Všechny výše zmíněné části zápisu má možnost zákonný zástupce absolvovat společně se svým dítětem.

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ:
  • Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v den zápisu ve školském obvodu Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín. Tyto obvody jsou určeny na základě Obecně závazné vyhlášky města Hořice š. 3/2017 (viz níže),
  • Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Základní školu, Hořice, Komenského 338, okres Jičín,
  • Dítě, jemuž byl ředitelem Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Pořadí přijímání žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. Los provádí člen školské rady v přítomnosti ředitelky školy. Losují se evidenční čísla přidělená dětem při zápisu. Průběh losování bude zaznamenán a zveřejněn.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.