SRDEČNĚ ZVEME

 BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Plakát k zápisu do 1. třídy 2022

Pro více informací k zápisu do 1. ročníku (formuláře ke stažení, …)  KLIKNĚTE ZDE 

TERMÍNY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin, 

v pátek 22. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin. 

 

Ve školním roce 2022/2023 můžeme otevřít nejvýše 2 první třídy s celkovou kapacitou do 50 žáků.

Zápis žáků do 1. ročníku se bude skládat z:
  • formální části – zápis dítěte zákonným zástupcem,
  • krátkého pohovoru s budoucím prvňáčkem,
  • dovednostní cestovatelské stezky určené pro budoucího prvňáčka.

Všechny výše zmíněné části zápisu má možnost zákonný zástupce absolvovat společně se svým dítětem.

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ:
  • Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v den zápisu ve školském obvodu Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín. Tyto obvody jsou určeny na základě Obecně závazné vyhlášky města Hořice š. 3/2017 (viz níže),
  • Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Základní školu, Hořice, Komenského 338, okres Jičín,
  • Dítě, jemuž byl ředitelem Základní školy, Hořice, Komenského 338, okres Jičín povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Pořadí přijímání žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. Los provádí člen školské rady v přítomnosti ředitelky školy. Losují se evidenční čísla přidělená dětem při zápisu. Průběh losování bude zaznamenán a zveřejněn.

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2. června 2022 v čase od 14:00 do 18:00 hodin. 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 2.6.2022  od 14.00 – 18.00 hodin.