Vážení zákonní zástupci,  

adventní období má být časem klidu, míru a pohody. Aktuální události a dění v naší zemi situaci ale moc nepřispívá. Vzhledem k celkovému vývoji a organizaci vyučovacího procesu jsme se proto rozhodli s ostatními řediteli základních škol přistoupit k následující úpravě začátku letošních vánočních prázdnin.  

S vidinou podpory zdraví a uklidnění už tak tíživého režimu (z hlediska testování, karantén žáků a celkového napětí) uděluji ve dnech 20. – 22. 12. 2021 z organizačních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO. Žáci tedy půjdou naposledy do školy v pátek 17. 12. 2021.  

Plně si uvědomuji fakt, že se jedná o zásah do Vašich osobních i pracovních plánů. S tímto vědomím proto bude pro žáky 1. – 4. ročníku možné v tyto dny využít pobytu ve školní družině. Školní družina bude pro tyto žáky otevřena vždy od 6:30 do 16:30 hod (pondělní, úterý, středa). Pro žáky je možné zajistit oběd ve školní jídelně, za cenu 60 Kč/ oběd. (Doplatek = 35kč/ oběd se hradí ve školní jídelně v hotovosti, pokladní hodiny pro žáky jsou každý den od 11,30 do 14,00 hodin, pro rodiče od úterý 14. 12. do pátku 17. 12. 2021 od 8,00 do 10,30 hodin.) Všechny potřebné informace budou zveřejněné na webových stránkách školní jídelny (https://jidelna.horice.org/).  

 O přihlášení do školní dužiny na tyto dny budete osloveni třídní učitelkou svého dítěte.  

Pevně věřím, že přispějeme tímto způsobem ke zklidnění situace a v budoucnu nás všechny budou čekat lepší, klidnější časy.  

Dovolte mi, abych Vám poděkovala za pochopení, spolupráci a Vás čas. Přeji Vám všem především pevné zdraví a klidné vánoční svátky.  

Mgr. M. Kirchhofová