Základní škola Hořice, Husova 11

 

 Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice

od 1.7.2016

http://www.ouhorice.cz/

Školní rok 2016/2017

 

Plavecký výcvik

Každým rokem se účastní žáci 4. a 5. třídy výuky plavání. Kurz probíhal od 12.9.2016 do 30.11. 2016 a je vedený zkušenými plavčíky z plavecké školy. Během 10 lekcí se zábavnou formou učí plavat. Někteří byli začátečníci a s vodou a různými styly se teprve seznamovali. Někteří plavci se skamarádili s vodou hned, jiným to trvá delší dobu. S každou novou lekcí se malí plavci i neplavci zdokonalují. V první polovině kurzu strachu z vody ubývá a přibývá nadšení a radost z koupání.

Mgr. Věra Tauchmanová

 

DEN ZEMĚDĚLSTVÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Pátek 16.9. 2016 byl určen především školní mládeži. V Hradci Králové v okolí koupaliště Flošna se konala výstava hospodářských zvířat, zemědělské techniky a praktické ukázky práce se zvířaty. K vidění bylo stříhání ovcí a včelařství. Dětem nabídl ukázky nejrůznějších dovedností nebo třeba umělecké kovářství, nechyběla živá zvířata a ochutnávky regionálních potravin. Děti soutěžily, malovaly, poznávaly a radostně se vracely domů.

Mgr. Věra Tauchmanová

 

Projekt Zdravá pětka

29. 9. 2016 se konal na škole Projekt nadačního fondu Albert - Zdravá pětka. Paní lektorka Mgr. Radka Drobná formou her motivuje žáky k zdravému stravování. Děti v tomto projektu získávají poznatky o tom, jaké potraviny by měly jíst pravidelně, a kterým by se naopak měly vyhýbat.

Mgr. Jarmila Luštická

 

Divadlo 6.10.  2016                                                                                                                                           DKK -  Divadelní  představení O statečném Šimonovi. I., II. třída shlédla pohádku o zahradníkovi Šimonovi a zlodějském obru. Představení žáky zaujalo mnohými akrobatickými prvky.

Mgr. J. Luštická

 

Kopidlnské poupě

Letošní přírodovědné soutěže se dne 7. října 2016 zúčastnily Kamila Grossová a Jaroslava Kopalová z 8. ročníku a Růžena Hellešicová z 9. ročníku. Soutěž probíhala v disciplínách poznávání rostlin, přírodovědný test a vazba květin. Kamila se umístila celkově na 12. místě, Jaroslava na 25. a Růžena na 26. místě. To je výzva do dalšího ročníku soutěže. Určitě se budeme snažit o ještě lepší umístění.

Mgr. Milan Hlávko

 

Strašidelná škola

Dne 24. 10. 2016 se naše škola proměnila ve školu strašidelnou. Děti si pomocí pedagogů a asistentů vyráběly strašidelné klobouky, dlabaly dýně, pekly perníčky. Společnými silami zazpívaly písničku, kterou probudily strašidlo Huga a tak mohla začít dlouho očekávaná diskotéka. Akce byla zakončena spaním ve škole, na které se všichni tolik těšili.

Mgr. Jana Hanzlíková

 

Divadlo 25.11.2016                                                                                                                                               DKK- Divadelní  přestavení  O Balynce,  dobrém štěněti I., II. třída navštívila interaktivní pohádku o detektivním štěněti. Děti si mohly zazpívat s herci písničky, které doprovázely celé představení.

Mgr. J. Luštická

 

Mikulášská nadílk 5. 12. 2016                                                                                                                                                Tak jako každý rok i letos navštívil naši školu Mikuláš se svými pomocníky. Děti jim zazpívaly písničku, řekly básničku a on je za to obdaroval nadílkou.

Mgr. Jana Hanzlíková

 

Vánoční dílny

Stalo se tradicí, že se v předvánočním čase konají na naší škole ,,Vánoční dílny".Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. Ve středu 14.12. 2O16 se odpoledne otevřela škola dětem a rodičům. V kuchyňce se pekly a zdobily perníčky, děti tvořily roztomilé svícínky na dřevěném stojánku a na dalším stanovišti vyráběly anděly.Děti si s veselou náladou odnášely výrobky domů, aby přispěly k vánoční atmosféře.

Mgr. Věra Tauchmanová

 

Pestrý zábavný večer

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ pozvala naše žáky druhého stupně na Pestrý zábavný večer - letos na téma Zimní snění, který proběhl 20. 12. 2016 v Biografu Na Špici. Děti mohly shlédnout vlastní tvorbu svých vrstevníků z oblasti tance, scének, zpěvu.

Mgr. Jana Hanzlíková 

 

Radek Banga

V rámci minimálního preventivního programu zavítal do naší školy dne 16.12. 2016. Radek Banga, frontman skupiny Gipsy.cz., aby se podělil s žáky o svůj osobní příběh i své zkušenosti a vedl je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. V programu zazněly autorské písně, které svým obsahem umocnily atmosféru a doplňovaly vyprávění k jednotlivým tématům. Program byl založen na autentickém životním příběhu, který si osobně prožil v dětství. Domácí násilí, několikrát byl obětí rasistických útoků, žil v sociálně znevýhodněném prostředí a přesto si dokázal splnit svůj sen o životě, jaký chtěl žít. Děti byly nadšené, byl to pro ně velký zážitek.

Mgr. Věra Tauchmanová

 

Divadelní představení - Sůl nad zlato 25. 1. 2017

 I. a II. třída

 Známá pohádka Boženy Němcové zpracovaná B. Šimkovou, autorkou Krkonošských pohádek, žáky velmi zaujala. Čtyři herci oživili děj hrou na housle a zpěvem. Jednalo se o velmi zdařilé dětské představení.

 Mgr. J. Luštická

 

Divadelní představení - Doma je doma 8. 3. 2017

 I. a II. třída

 Pohádková komedie, kde vystupovaly dvě velké loutky- Fanta a Franta, byla zaměřena na kladný vztah k domovu. Mladým herečkám se podařilo malé diváky několikrát rozesmát a děti si za doprovodu kytary společně zazpívaly.

 Mgr. J. Luštická

 

Besedy v knihovně 11. 4., 20. 4., 21. 4.2017

 V měsíci dubnu jsme strávili příjemné chvíle v knihovně. Ukázky z knih žáky velmi zaujaly. Děti plnily úkoly, které měla paní knihovnice pro ně připravené. Těšíme se na další návštěvu.

 I.třída- Jennifer Berneová : Kamil neumí létat

 II.třída- Iva Procházková: Únos domů

 III., IV třída Evid Blytonová: Ty máš ale odvahu

 Mgr. Jarmila Luštická

 

Čarodějnice - školní projekt 24. 4. - 28. 4. 2017

Byl zařazen do hodin českého jazyka, matematiky, pracovních činností, výtvarné a hudební výchovy.

Žáci se učili básničky, počítali s čarodějem, vyráběli březová košťátka, tvořili loutky čarodějnic,

kreslili obrázky s danou tématikou. Svými výrobky si hezky vyzdobili prostory školy. Poslední den

projektu přišli někteří žáci v kostýmech čarodějnic a čarodějů.

Protože bylo v pátek deštivé a chladné počasí, mladší žáci si opekli špekáčky v kuchyni. Starším

žákům se podařilo využít chvilky bez dešťových srážek a uzeninu si opekli na ohništi na školní

zahradě.

Mgr. Jarmila Luštická

 

 Den Země 24. 4. 2017

 Oslavy Dne Země již patří k tradičním součástem dubnového programu v naší škole. Stejně tak tomu bylo i letos. Žáci se tentokrát zaměřili na úklid okolí školy a zamířili i do Smetanových sadů.

Mgr. Hanzlíková Jana

Zdravotní soutěž v Úpici 25. 5. 2017

Žáci sedmého ročníku- Adam Vondryska, Kristián Vondryska a Lukáš Pozner se zúčastnili zdravotní soutěže. Měli možnost si ověřit své znalosti a dovednosti jak ve znalostech teoretických, tak i praktických. Ze šestnácti tříčlenných družstev se umístili na osmém místě.

Mgr. Jarmila Luštická

Dopravního hřiště v Hořicích 26. 5. 2017

 V dopravní výchově jsme se zaměřili na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu a tak se těšíme na další návštěvu.

 Mgr. Hanzlíková Jana

I. třída – školní výlet 1. 6. 2017

Výlet se konal vlakem, cílem bylo město Jičín. Navštívili jsme Rumcajsovu ševcovnu, prošli se po náměstí, odpočinuli si v zámeckém parku. K chuti přišla ovocná zmrzlina.

Mgr. Jarmila Luštická

 

Dětský den

Dne 2. června jsme na školní zahradě uspořádali pro naše žáky DĚTSKÝ DEN. Bylo připraveno 12 stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely svůj postřeh, přesnost hodu, orientaci v prostoru, obratnost i trpělivost. Průběžně si mohly na ohýnku opéci uzeninu. Nakonec si děti odnesly malou sladkost.

Mgr.  Hlávko Milan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Vítejte na stránkách Základní školy, Hořice, Husova 11                                          

                                       Husova 11, 508 01 Hořice

                                                tel.  493 623 089

                                                tel.  606 769 619

                           

 

                                                    

 

 

 

 

 

škola je zapojena do projektu Dotkněte se inovací

 

CZ.1.07/1.3.00/51.0024 
Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/51.0024  

 

 logo dotkin

 

 

 

Od 1. 7. 2014 došlo ke sloučení Základní školy, Hořice, Husova 11 a Základní školy při dětské léčebně Lázně Bělohrad, a to s převedením všech práv, povinností a závazků na nástupnickou organizaci, kterou se stává Základní škola, Hořice, Husova 11.
Trend dalšího vývoje naší školy vidíme v co nejvyšší kvalitě jak personální, tak i materiální, díky které budeme vytvářet prostředí pro harmonickou práci s žáky a dialog s rodinou.

 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

http://www.zshorice.cz

 

                                                    

Zřizovatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové 

 

OBR

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:   www.dumy.cz - pokud do vyhledávače na těchto stránkách zadáte IČ naší školy, dostanete přehledný seznam materiálů, které vytvořili naši učitelé

www.data.kabinet.cz  - inspirativní materiály, které využíváme ve výuce

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

opz

 

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.